Sprayhood, Standard


Många Sprayhoods är eftermonterade vilket innebär att knapparnas placering varierar från båt till båt. Det gör att båtägaren måste vara förberedd på att knappar ibland måste flyttas för att uppnå en perfekt montering. Märken efter gamla knappar kan dock lagas med gelcoatspackel som finns att köpa i en mängd olika kulörer i båttillbehörshandeln.

För att vara säkra på att den nya Sprayhooden skall passa till befintliga knappar behöver ni ta några kontrollmått. Mer info om detta får ni i mallarkviet eller ring oss.

På vissa äldre båtmodeller finns bågar som är gjorda av något tunnare och därmed svagare rör. Ofta är dessa rören halvcirkelformade. Vår rekomendation är att välja nya bågar för bästa passform.

Nytillverkade bågar görs av 22mm aluminiumrör, alternativt rostfritt i samma dimension. Den nya dimensionen tillåter en ny design med rakare väggar och ett  plattare tak, vilket ger flera fördelar. Utrymmet under Sprayhooden ökar samtidigt som sikten framåt blir bättre.

TRE ALTERNATIV VID VAL AV NY SPRAYHOOD:
1. Ny Sprayhood anpassad till befintliga bågar (originalbågar). Kontrollmätning av gammal Sprayhood viktig.

2. Ny Sprayhood komplett med nya bågar. Nya bågar ger slutresultat med modern design.

3. Ny Sprayhood komplett med nya bågar och nytt grabbräcken. Grabbräcket är en extra båge som fästs till den bakre bågen med ca 5 cm avstånd. Grabbräcket går tvärs över hela taket och ner längs med sidorna. Konstruktionen ger ökad styvhet.